Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

orientalnazupa
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viadualistycznie dualistycznie
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko
(via konstatacje)
Reposted fromdivi divi viazupamarzen zupamarzen
orientalnazupa
2002 4b89
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
5358 55ca
orientalnazupa
orientalnazupa
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
orientalnazupa
orientalnazupa
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viapersona-non-grata persona-non-grata
orientalnazupa
6213 7682
orientalnazupa
Trochę mi przykro, że moje życie jest takie, jakie jest.
orientalnazupa
9784 ff0f
orientalnazupa
9007 d6fa
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRedPenny RedPenny
1277 0a27 500
Reposted fromochgod ochgod viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
0943 7df3
Reposted frommarfi marfi viawhiten0ise whiten0ise
orientalnazupa
0782 a5e4
Reposted fromiamstrong iamstrong viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
orientalnazupa
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl