Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

orientalnazupa
Chciałabym się z Tobą spotkać za kilka lat, zobaczyć jak Cię zmienił świat.
orientalnazupa
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
orientalnazupa
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
orientalnazupa
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
1606 d1bf 500
orientalnazupa
9144 0db6 500

February 15 2018

3961 05a9
orientalnazupa
orientalnazupa
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
orientalnazupa
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
2884 271f
Reposted frombrumous brumous viapsychojunkie psychojunkie
3869 6c89
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapsychojunkie psychojunkie
orientalnazupa
8951 4ca8 500
orientalnazupa
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak

February 14 2018

6383 7a88 500
Reposted frombrumous brumous viaalliwantisyou alliwantisyou
2049 3d35 500
orientalnazupa
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafreeway freeway
orientalnazupa
Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— E. E. Schmitt
orientalnazupa
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać
— Stanisława Fleszarowa "Lato nagich dziewcząt"
Reposted frommielle mielle viapersona-non-grata persona-non-grata
orientalnazupa
all good boys go to heaven but bad boys bring heaven to you
— Julia Michaels - Heaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl