Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

orientalnazupa
5813 d6c4 500
Adam Asnyk, Tęsknota
6836 420c 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
orientalnazupa
6929 9bdc 500
Reposted fromroxanne roxanne viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
orientalnazupa
0579 b468 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
6912 d583 500
Reposted fromfreakish freakish viabrzask brzask
orientalnazupa
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask
orientalnazupa
8460 ee73
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viaPoranny Poranny
orientalnazupa
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Sławomir Mrożek ‘Indyk’
orientalnazupa
Nie ma wyrzutów sumienia gorszych niż te, które nic już zmienić nie mogą.
— Charles Dickens
orientalnazupa
1267 0bc0 500
High Hopes. Forever and ever.
Reposted fromcorvax corvax viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
orientalnazupa
4609 4442 500
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
6604 96a3 500
Reposted fromkittesencula kittesencula viafreeway freeway
orientalnazupa
Wiesz? Za dobra byłaś. 
Za dobra i za mądra dla gościa, który używał mózgu sporadycznie. 
— Kobus
Reposted fromimpulsivee impulsivee viafreeway freeway
orientalnazupa
To taki rodzaj smutku, gdy płaczesz pod prysznicem, albo siedząc na parapecie przy otwartym oknie zastanawiając sie czy nie skoczyć.

W moim przypadku oba.
— Dzięki S.
Reposted fromExplorers Explorers viafreeway freeway
4849 0553 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola

April 17 2017

orientalnazupa
2230 ed9a
Reposted fromdrobnostki drobnostki viacoffeebitch coffeebitch
orientalnazupa
3592 a37c 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaRedPenny RedPenny
orientalnazupa
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
orientalnazupa
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić
— Edward Stachura
orientalnazupa
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl