Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

orientalnazupa
Następnym razem jak bede chciał się do kogoś zbliżyć to pierdolnij mnie w łeb
Reposted frompanmrok panmrok viaalliwantisyou alliwantisyou
orientalnazupa
Nadzieja jest czasem tak wielka, że nie można jej znieść.
— Leonie Swann
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
orientalnazupa

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaalliwantisyou alliwantisyou
orientalnazupa
6092 fed7 500
Wojaczek
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola

July 25 2017

5570 5d90
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabrzask brzask
orientalnazupa
Nie ma już nic
Jest dobre wyjście spać
Jest dobre wyjście jeść
Jest dobre wyjście pić
wódkę pić
papierosy palić
kochać

żyć

tak
to wszystko jest dobre wyjście
— R. Wojaczek
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viabrzask brzask
orientalnazupa
6688 4122 500
Reposted fromMuppet Muppet viabrzask brzask

July 24 2017

orientalnazupa
9145 fc28
Reposted fromintrigante intrigante viaNajada Najada
7308 ef1b 500

blaksynagogue:

Mother Mary and Jesus Christ- From birth Till Death (2013)

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaNajada Najada

July 22 2017

9987 83dc 500
orientalnazupa
  Dobrze jest czasem nie być.
  Dziś właśnie mnie nie było.
  Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie.
  Szło mi coraz lepiej.
(...)
  Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego.
— Marcin Bruczkowski "Radio Yokohama"
Reposted fromSamotny Samotny viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa

Czasem, gdy człowiek chce zrobić coś ryzykownego, mówi sobie: 'I tak nie mam nic do stracenia'. A potem ku jego rozpaczy okazuje się, że jednak coś czego się nie ma, też można stracić. I wtedy jest się na minusie - moralnym, emocjonalnym i psychicznym. Oto gorzka życiowa prawda - zawsze może być gorzej.

orientalnazupa
Gdy jesteśmy zazdrośni, przekonujemy się, że kochamy, tak jak przekonujemy się, że żyjemy, kiedy nas coś boli.
— Sidonie Gabrielle Colette

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

orientalnazupa
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
orientalnazupa
Nie trzeba umierać, żeby przeżywać piekło.
— Tess Gerritsen
orientalnazupa
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
orientalnazupa
orientalnazupa
1316 d57e 500
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej jedynej kobiety).
orientalnazupa
Właśnie po tym można poznać, że poznało się kogoś wyjątkowego: kiedy można się zamknąć na chwilę i razem pomilczeć.
— Pulp Fiction (1994)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl