Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

orientalnazupa
3869 9e8a 500
Reposted fromrisky risky viapoppyseed poppyseed
4566 5053

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapoppyseed poppyseed
orientalnazupa
2333 a7d7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapoppyseed poppyseed
orientalnazupa
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
orientalnazupa
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viadreamerlive dreamerlive
orientalnazupa
0983 4870
Reposted fromkarahippie karahippie viafreeway freeway

October 23 2018

orientalnazupa
8709 a217 500
orientalnazupa
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafreeway freeway
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viajointskurwysyn jointskurwysyn
5926 2189
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoskus oskus
orientalnazupa
6573 3e06 500

July 19 2018

orientalnazupa
7222 00bf 500
Reposted from4777727772 4777727772
orientalnazupa
0361 789d 500
że go uratuję.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaoskus oskus

July 07 2018

orientalnazupa
2321 7b54 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowaczi nowaczi
orientalnazupa
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 vianowaczi nowaczi
9561 5e7d 500

drakontomalloi:

Léon Bonvin - Landscape with a Bare Tree and a Plowman. 1864

orientalnazupa
Nie, nie byłam idealna. I nigdy nie miałam być. Ale co z tego? W życiu są ważniejsze rzeczy niż ganianie za urojoną perfekcją. Ideał to pojęcie względne. Każdy postrzega go inaczej.
— Alison G. Bailey

July 01 2018

orientalnazupa
1454 592c
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
orientalnazupa
6468 fa45 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
orientalnazupa
6471 1722
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl