Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

4117 e350 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaorelh orelh
orientalnazupa
3630 6508 500
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
orientalnazupa
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viabrzask brzask
orientalnazupa

Tumblr_m8pvhuu7ko1qz9qooo1_500_large

Reposted fromcarly carly viabrzask brzask
orientalnazupa
Lubię siłę czerni,
i nieużywania słów.
Wszystkiego, co niezmienne,
w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. 
— Myslovitz - Przypadek Hermana Rotha
Reposted fromhey-jude hey-jude viabrzask brzask
orientalnazupa
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaalliwantisyou alliwantisyou
4456 bc03

dialnfornoir:

Breathless (1960)

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPoranny Poranny
orientalnazupa
W oczach miał ten dziwny rodzaj smutku. Taki, który chciałam mu zabrać, zabrać i wyrzucić, na zawsze.
— moje.
Reposted fromwithout-something without-something viaRozaa Rozaa
orientalnazupa
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
orientalnazupa
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
orientalnazupa
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
orientalnazupa
6960 54c0 500
szymborska
orientalnazupa
1680 4231 500
orientalnazupa
3845 ee5f
Reposted fromkyte kyte viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
orientalnazupa
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
orientalnazupa
Patrzę, jak miesza się, to czego nie ma i to, co jest...
— Artur Rojek
orientalnazupa
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl