Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

orientalnazupa
8249 2cd7 500
Reposted fromoll oll viamaczowka maczowka
5478 ddd1 500
orientalnazupa
4521 9df7
Reposted fromkarahippie karahippie viaoskus oskus
orientalnazupa
2305 8108 500
Rzeczy Ulotne - Neil Gaiman.
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
7026 252c 500
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viadice dice
0091 a4c5 500
orientalnazupa
4412 d07e 500
orientalnazupa
chcę oprzytomnieć, a wracam do wspomnień
— Kartky
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
orientalnazupa
orientalnazupa
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
orientalnazupa
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.

November 22 2017

orientalnazupa
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
2400 95b2 500

Pulp Fiction

Reposted fromnickdrake nickdrake viastormymind stormymind
2602 e2d4 500

Winona Ryder / Girl Interrupted

Reposted fromnickdrake nickdrake viajointskurwysyn jointskurwysyn
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viajointskurwysyn jointskurwysyn
orientalnazupa
4073 3103 500
Reposted fromqb qb viajointskurwysyn jointskurwysyn
7805 0ec2

Tim Burton Johnny Depp and Sarah Jessica Parker on the set of Ed Wood.

Reposted fromnickdrake nickdrake viajointskurwysyn jointskurwysyn
orientalnazupa
7548 d4b2 500
Reposted frommegwanttea megwanttea viastormymind stormymind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl