Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

9844 5883
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
orientalnazupa
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
8331 d013
Reposted fromtelewizja telewizja viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
Czasem człowiek musi stracić, by zobaczył, czy kochał.
— Vixen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viagdziejestola gdziejestola
4783 f9d9

desintegro:

Les encastrés, 2005 by Agnès Geoffray

Reposted fromkimik kimik viaindisputabel indisputabel
orientalnazupa
0094 4432
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
Uważaj na swoje myśli, one stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, one stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, one stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, one stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem.
— F. Outlaw
0256 1df1
Reposted fromanks anks viagdziejestola gdziejestola
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
3692 d6a2
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viawrazliwa wrazliwa

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy jego ciała, aby mógł latać. Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

“Fruwa, bo nie wie, że nie powinien”

“Podążaj za marzeniami” Arkadiusz Śmigielski

(via wzruszenia)
Reposted fromsoplica soplica
9453 4f2c 500
Reposted fromhawke hawke viawrazliwa wrazliwa
orientalnazupa

Miroir (2013), a part of the LaBokoff Project.

orientalnazupa
nie musimy się katować
nienormalną sytuacją
nauczymy się kochać
przestaniemy się bać
życie stanie się muzyką
i stanie się to co ma się stać
— Kryzys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl