Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

orientalnazupa
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viazupamarzen zupamarzen
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
orientalnazupa
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viazupamarzen zupamarzen
orientalnazupa
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viazupamarzen zupamarzen
orientalnazupa
8146 41cb
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viazupamarzen zupamarzen
orientalnazupa
3851 23c5 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viazupamarzen zupamarzen

July 19 2017

9366 a8f6

somethingtoseeorhear:

Thom Yorke & Jonny Greenwood of Radiohead.

Reposted fromerial erial viafreeway freeway
orientalnazupa
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
orientalnazupa
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago viawrazliwa wrazliwa

July 18 2017

9352 34c8
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
orientalnazupa
orientalnazupa
orientalnazupa
Życzę wam zdrowia, a resztę kombinujcie.
— dacie radę
3527 cdaf 500
Reposted frominculubum inculubum viapixielark pixielark
orientalnazupa
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
orientalnazupa
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
orientalnazupa
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaxnothumanalall xnothumanalall
orientalnazupa
5516 037f
Reposted fromdoope doope viaxnothumanalall xnothumanalall

July 17 2017

9573 2505 500

yesterdaysprint:

Atlantic City, New Jersey, 1927

Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl