Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

4554 588b
Reposted frombaboooshka baboooshka viafreeway freeway
orientalnazupa
3774 4515 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafreeway freeway
6601 8798
Reposted fromink ink viafreeway freeway
orientalnazupa
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viapersona-non-grata persona-non-grata
orientalnazupa
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viapersona-non-grata persona-non-grata

August 14 2017

3755 fed0
Reposted fromAmericanlover Americanlover
orientalnazupa
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
orientalnazupa
6080 fdf7 500

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapodprzykrywka podprzykrywka
3182 48c5 500
Reposted fromtayfun tayfun viajointskurwysyn jointskurwysyn
orientalnazupa
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
3712 08e0
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viacoffeebitch coffeebitch
orientalnazupa
Niektórych relacji nie da się odbudować...
— nieważne jak bardzo się starasz
orientalnazupa
Żyć na świecie tak długo i przeżyć tak mało – to hańba.
— Milan Kundera
orientalnazupa
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
orientalnazupa
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
3871 f55b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
8675 584a
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl