Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

orientalnazupa

January 04 2018

orientalnazupa
1444 4f7f 500

niekiedy
orientalnazupa
orientalnazupa
orientalnazupa
orientalnazupa
8642 f87e
orientalnazupa
Ludzie zazwyczaj dostają mniej dobrego, niż na to zasługują, i więcej złego, niż potrafią znieść. 
— Nora Roberts
orientalnazupa
5338 6af9
Reposted frommakle makle viapodprzykrywka podprzykrywka
orientalnazupa
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapodprzykrywka podprzykrywka
orientalnazupa
4328 f363 500
orientalnazupa
4375 75df 500
orientalnazupa
Nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas...
— ks. Jan Twardowski
orientalnazupa
4432 ef77
Reposted from4777727772 4777727772 viaoskus oskus
orientalnazupa
4380 97a8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoskus oskus
2416 77de 500

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

5926 2189
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoskus oskus

January 02 2018

orientalnazupa
orientalnazupa
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaalliwantisyou alliwantisyou
orientalnazupa
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl