Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

orientalnazupa
0454 f3c0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamatuss matuss
orientalnazupa
9043 1c71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreeway freeway
orientalnazupa
2014 bfb9 500
Aleksandra Wądołowska
orientalnazupa
9212 1698 500
orientalnazupa
0750 2dc4 500
orientalnazupa
3918 820d
Reposted fromheroinee heroinee viadualistycznie dualistycznie
orientalnazupa
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viadualistycznie dualistycznie
orientalnazupa
3696 4d7d
Reposted fromdusielecc dusielecc viajointskurwysyn jointskurwysyn
orientalnazupa
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
orientalnazupa
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
orientalnazupa
2016 1f20 500
Aleksandra Wądołowska
orientalnazupa
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
orientalnazupa
3657 06d6
Reposted fromdusielecc dusielecc viascorpix scorpix
orientalnazupa
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
orientalnazupa
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viafreeway freeway
orientalnazupa
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viafreeway freeway
orientalnazupa
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viafreeway freeway

January 22 2018

orientalnazupa
orientalnazupa
orientalnazupa

"Ja nie mogę"

Zazdroszczę ci.
W każdej chwili
możesz odejść ode mnie.

A ja od siebie
Nie mogę.

-Anna Świrszczyńska


Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl