Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2019

0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
2998 5c04
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
orientalnazupa
5133 63dc 500
Reposted fromsoftboi softboi viafreeway freeway

April 24 2019

2500 c358 500
Reposted fromKushGroove KushGroove viaindisputabel indisputabel
orientalnazupa
0929 2b2e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaindisputabel indisputabel
1692 aac1 500

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

Reposted fromerial erial viaindisputabel indisputabel
orientalnazupa
orientalnazupa
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway
orientalnazupa
I po co wszystko Tobą pachnie 
Skoro tak dawno jesteś gdzieś 
Mówili mi, że będzie łatwiej 
Minie z czasem... 
— Kortez
Reposted fromlovvie lovvie viafreeway freeway
orientalnazupa
9205 f58e 500
orientalnazupa
Reposted fromroads roads viapodprzykrywka podprzykrywka

October 28 2018

orientalnazupa
3869 9e8a 500
Reposted fromrisky risky viapoppyseed poppyseed
4566 5053

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapoppyseed poppyseed
orientalnazupa
2333 a7d7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapoppyseed poppyseed
orientalnazupa
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
orientalnazupa
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viadreamerlive dreamerlive
orientalnazupa
0983 4870
Reposted fromkarahippie karahippie viafreeway freeway

October 23 2018

orientalnazupa
8709 a217 500
orientalnazupa
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl